Välkommen till

Föreningen Själ och Hjärta

före detta
Hallsbergs Spiritualistiska Förening

Vi har bytt namn och vi har en ny hemsida!

Du finner den på

www.soulheart.se

Välkommen dit!